POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

členské a poplatky

Registrácia a členské poplatky

Pre sezónu 2020/2021 sme pristúpili na dobrovoľný členský príspevok klubov ako aj jednotlivcov, ktorý nám môžete poukázať na účet vedený vo FIO banke Poprad SK50 8330 0000 0025 0188 7892 v tvare "meno priezvisko" resp. "klub". Všetky finančné prostriedky získané z členského ako aj ostatnou činnosťou nášho o.z. budú použité na financovanie Východoslovenského pohára.

Pošlite nám správu

Kontakt

Adresa
Rázusova 2677/4, 058 01 POPRAD
Telefón
+421 905 623 290
email
vychodliga@gmail.com
© VZL.SK 2021 | Created by KOJS.SK